ProfileKukangendai

Junya Noguchi Guitar and Vocals
Keisuke Koyano Bass guitar,
Hideaki Yamada Drums.


Releases
2009 Kukangendai
2012 Kukangendai 2
2013 LIVE
2016 Jimen
2019 Palm
2021 Tentei

Compositions for Live performance
“Sakka”(2016)
“Organ”(2017)
“Zou”(2020)

Collaborations
ECD + Kukangendai
“Live at Waseda ”(2010)

Kakuya Ohashi & Dancers × Kukangendai
”Whispers”(2012)
“Dangai”(2012)
“Rhino”(2013)


Chiten × Kukangendai

“Fatzer”(2013)
“Mystery-Bouffe”(2015)
“Romeo and Juliet”(2017)
“На дне”(2017)
“Good Bye”(2018)

Moe and ghosts × Kukangendai
“Rap Phenomenon”(2016)

Gozo Yoshimasu × Kukangendai
”The Voice Between : The Art and Poetry of Yoshimasu Gozo”
Perfomance at MOMAT(2016)

contact Gonzo × Kukangendai
“Performance at Soto”(2017,2018)

Norimizu Ameya × Kukangendai
”Uma”(2018)

Ryuichi Sakamoto × Kukangendai
“ZURERU”(2018)

Ryu Mieno × Kukangendai
“ZOU”(2020)

Exhibitions
contact Gonzo × Kukangendai
“Aftermath”(2018)

Ken Furudate × Kukangendai
“Mure”(2019)

Gozo Yoshimasu × Kukangendai
“Reverse”